Eğitim programımıza katılan öğrencinin talebi üzerine konaklama süreci yakından takip edilmekte olup öğrenci memnuniyeti kurumumuz adına önem arz etmektedir. Ülkeye gelen öğrencilerin geneli, dili ana dili gibi kullanmayı öğrenmek ve günlük yaşamda İngilizce pratik yapmak adına aile yanında kalmayı tercih etmektedirler. British Council tarafından güvenirliği onaylanmış İngiliz aile (Host Family) yanında size özel odalar temin edilerek konaklama ihtiyacınız karşılanır. Her öğrencinin inançlarına ve değerlerine saygılı uygun konaklama mekânları temin edilmektedir.

Eğitimde 20 yıllık tecrübe ve kalitegüvencesiyle!

İletişim için Tıklayınız